Nyheter

 • Det börjar komma in enkätsvar!

  De första enkätsvaren har nu kommit in, men jag vill ju ha många, många fler, så sprid gärna informationen om www.tinnitus.tech och enkäten så mycket du kan och vill.
  Kinna den 4 mars 2020
  Jan Felten

 • Lansering av enkät för tinnitusdrabbade

  Denna enkät för tinnitusdrabbade öppnades den 20 februari 2020. Målet är att den ska ligga kvar åtminstone tills vi fått 2000 svar.
  Kinna den 24 februari 2020