Det börjar komma in enkätsvar!

De första enkätsvaren har nu kommit in, men jag vill ju ha många, många fler, så sprid gärna informationen om www.tinnitus.tech och enkäten så mycket du kan och vill.
Kinna den 4 mars 2020
Jan Felten