Lansering av enkät för tinnitusdrabbade

Denna enkät för tinnitusdrabbade öppnades den 20 februari 2020. Målet är att den ska ligga kvar åtminstone tills vi fått 2000 svar.
Kinna den 24 februari 2020